Mona Grønstad

Mona Grønstad er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) på Grafisk avdeling med Diplom 1981-1985. De siste 10 åre har hennes fokus ligget mest på å arbeide med akvarell som teknikk. I 2009 mot tok hun Arne Isacsson pris, Nordisk akvarell. Hun er blant annet innkjøpt av Sogn og Fjordane kunstmuseum Johan Stray Stiftelse under Høstutstillingen.

Hun sier følgende om sitt kunstnerskap:
Det er i balansegangen mellom lys og mørke, det som er strengt kontrollert og det flytende oppløste jeg finner akvarellen interessant.
Teknikken er direkte, her er kort vei mellom lykke og katastrofe. Det handler om å ta små skritt av gangen for så å vente. En tidkrevende prosess. Jeg er en betrakter og inspireres av det som skjer rundt meg. Et glimt av noe i forbifarten, tilsynelatende hverdagslige ting kan være en starter. Dette blir ofte hengende igjen i hodet som minnebilder, de bearbeides av tiden, – forsterket eller visket ut, -for så å gjenoppstå gjennom den maleriske prosessen i atelieret. Bildet oppstår i en slags framkallingsprosess, – fra det lyse mot det mørke. Det hele iscenesetter en sammenblanding av en flyktig virkelighet og en hallusinasjon. Fritt for brutale innslag, men allikevel med en sublim ladning av en uforklarlig uro.

Viser alle 3 resultater