Lars Aurtande

Min virksomhet som kunstner har i årenes løp ført meg inn i et univers som kan sammenlignes med et ukjent skoglandskap. På skogbunnen mellom greiner og planter åpner det seg en verden som avdekker dyr og fabelvesener i sterk konflikt med robotlignende maskiner. Denne visjon har referanser og paralleller til min egen oppfattelse av verden som en arena full av krig og konflikter. Jeg er spesielt fascinert av konfliktene, likhetene og kontrastene mellom naturen og det menneskeskapte.

Mine visjoner er ingen dommedagsprofeti, snarere min måte å kommentere eller sette spørsmålstegn ved virkeligheten med humoristiske midler. Jeg lar meg også fascinere av den slående likheten mellom innviklede kabelkoblinger og rotsystemet i trær, eller rørene i et ventilasjonssystem og tarmsystemet i kroppen. I mine bilder forsøker jeg å synliggjøre «skjønnheten i det stygge» eller «styggheten i det skjønne».

Jeg har alltid vært tiltrukket av eventyr, fabler og andre visuelle historiefortellinger. Det er viktig for meg å lage bilder som vekker undring og har evnen til å innebære flere mulige utfall – sett fra betrakterens synspunkt. Det er viktig for meg at bildet ikke bare speiler øyeblikket, men får betrakteren til å reflektere over hva som har skjedd og hva som kommer til å skje videre.

Tegningene mine er umiddelbare – direkte utført på papir med sort tusj – uten noen som helst form for skissearbeid. Det er fordi Jeg ikke ønsker noen form for selvsensur i prosessen slik at ideer og motiver får fritt utløp. Mine silketrykk og skulpturer er videreforedling av tegningene.

Medlemskap:
NBK (Norske billedkunstnere), Tegnerforbundet, BOA (Billedkunstnerne Oslo og Akershus) ,Grafill, Norske Grafikere

Innkjøp:
Nasjonalbiblioteket, Ås bibliotek, Schøyen collection

Aurtande har hatt en lang rekke utstillinger, bokillustrasjonsoppgaver og verv.

Viser 1–10 av 12 resultater