Kirsti Helge

Kirsti Helge er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og ved Statens kunstakademi. Hun har mottatt 3-årig arbeidsstipend fra BKH, stipender fra BKV og er innkjøpt av Kulturrådet. Hun har deltatt flere ganger på høstutstillingen og hatt separatutstilling i Tegnerforbundet. I 2018 skal hun ha utstilling i Galleri BOA i Oslo. Hun er medlem av NBK og Tegnerforbundet.

”Jeg har vært opptatt av sammenhengen mellom form, farge og innhold. Jeg er interessert i å utforske et visuelt grunnvokabular og bruker farge og enkle elementer i bildene mine, ofte grunnformer som kvadrat og sirkel i samspill med organiske elementer. To viktige inspirasjonskilder har vært indo-tibetansk rituell kunst (yantra og mandala) og den vestlige minimalismens formforsøk. Jeg arbeider intuitivt med komposisjon. Bildet må fungere konkret (materialer, teknikk osv.) og i flaten, samtidig med at det kan åpne seg forskyvninger og nye rom persepsjonsmessig.”

Viser alle 6 resultater