Gro Folkan

Gro Folkan født 1949 i Oslo. Hun laget billedkunst fra tidlig i tenårene. Senere utdannet ved Statens Kunst og Håndverkskole
67-69 og Statens Kunstakademi 1969-73, maleri og grafikk.

Første offentlige utstilling var i Club 7, Oslo 1967. Deretter 24 separatutstillinger deriblant, Kunstnerforbundet og Kunstnernes Hus. Innkjøpt av Nasjonalgalleriet
flere ganger, Riksgalleriet, Norsk Samtidsmuseum, Norges Bank, Norsk Kulturråd, Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø Universitet og flere offentlige og private
Kunstsamlinger.

Hun har deltatt i 19 større gruppeutstillinger i inn og utland. Hun har også deltatt i store utsmykninger og prosjekter i forbindelse med rehabilitering av
bygningsmasser. Hun har mottatt en rekke offentlige og private stipendier. For tiden arbeider hun henimot 2 separatutstillinger i Norge (Moss og Tromsø) og mot en
invitert separatutstilling i New York City 2019.

Hun er invitert med i bokserien International Contemporary Masters, Current Masters (2 og 11), World Wide Art Books, utgitt i Santa Barbara, California, U.S.A.,
og Masters of Today ARTIST. Denne kommer ut høsten 2017 i London.

Hun ble presentert sammen med 9 andre ’Contemporaries at Uffizi’ Firenze i Italia.

Hun sier om sin egen kunst:
’Vår kultur’ er i utpreget grad definert i litterære kategorier, ord, tall. Alle ting har navn. Men sånn er ikke virkeligheten. Virkeligheten er sammenhengende, og inkluderer også det som er mellom tingene, mellom de navngitte tingene. Å utforske dette som er i mellom , med min metode , er mitt prosjekt.

Viser 1–10 av 19 resultater