Eva Mortensen Narendran

Eva Narendran arbeider ut fra en surrealistisk stil med ulike materialer.

Hun sier videre:
I tegning søker jeg strekens muligheter og ofte et narrativt uttrykk. Jeg har en motivasjon til å lage visuelle sceniske billedverk. Noe som kan tolkes! Historiefortellende, men samtidig med et fravær av «historien»! Noe som kan være i kraft av at det er skapt. Med blyanter, pensler, blekk, farger, og papir prøver jeg å få tilgang til det som ikke nødvendigvis er åpenbart.

Eva Mortensen Narendran er medlem av NBK, Tegnerforbundet og Billedkunstnere i Oslo og Akershus.

Viser alle 6 resultater